Tirsdag den 26. januar 2016 blev der afholdt den årlige generalforsamling i Langeskov Løb og Motion. Der blev valgt en ny bestyrelse, der skal drive klubben videre i de kommende år.

Formand Gunner Sørensen blev valgt for endnu to år uden modkandidater. Sekretær Karsten Gondesen var på valg, og ønskede efter mange år i bestyrelsen ikke genvalg. Fra LLM's side skal der lyde en stort tak for arbejdsindsatsen gennem mange år. Foruden den ledige plads, var også Marianne Junge på valg. Til disse to poster var der opstillet tre personer, foruden Marianne Junge også Thomas Lindevang og Anna Lundin. Dette betød kampvalg for første gang i mange år, noget som krævede et ekstra kig i vedtægterne. Efter forslag fra forsamlingen blev det vedtaget at stemme om begge poster på en gang, og efter dette stod det klart at klubben fik to nye bestyrelsesmedlemmer i form af Thomas Lindevang og Anna Lundin.

Fra klubbens side skal der lyde et kæmpe tak for Mariannes store og mangeårige indsats, der foruden en plads i bestyrelsen som næstformand også indebar et frivilligt job som leder af opvarmningen om tirsdagen. Marianne fortsætter i jobbet som opvarmingsleder i samarbejde med de øvrige to medlemmer af opvarmningsledergruppen.

Bestyrelsen vil konstituere sig selv snarest muligt.